CFD in de bouw en offshore sector

CFD simulaties worden voor vele toepassingen gebruikt in de bouw en offshore sector. Wij zijn gespecialiseerd in dergelijke simulaties en hebben veel kennis van de bijbehorende regelgeving en achterliggende natuurkunde. Er zijn vele doelen waarvoor CFD wordt ingezet in dit vakgebied.

Wij voeren regelmatig CFD simulaties uit voor bijvoorbeeld:

 • Het windklimaat rondom gebouwen en hun omgeving
 • Windbelasting op constructies
 • Klimaatbeheersing van (complexe) ruimten:
  • Schoolgebouwen en klaslokalen
  • Clean rooms
  • Datacenters
  • Industriële ruimten ten behoeve van productieprocessen
  • Hoge ruimten, zoals vliegvelden, distributiecentra, atria, winkelcentra
 • Luchtvervuiling (industrie, tunnels, gebouwen, parkeergarages)
 • Het ontwikkelen en testen van vernieuwende ideeën in de HVAC sector
Enkele voorbeelden

Klik op de pijlen voor enkele voorbeeld cases

Windhinder hoogbouw

Op basis van normen zoals de NEN8100 of bijvoorbeeld de Lawson criteria kan een beoordeling worden gemaakt van het windklimaat binnen of in de omgeving van een hoogbouw ontwikkeling.

Krachten tijdens installatie windmolens

Voor de installatie van windmolens op zee is een snelle methode bedacht waarbij een ballast blok via de centrale pilaar wordt afgezonken. Door middel van CFD simulaties hebben wij de te verwachten krachten op zowel de constructie als de bodem (verplaatsing sediment) onderzocht.

HVAC met veel glas en hoge zonbelasting

Voor een hoge lobby met grote glazen gevel en hoge zonbelasting is het comfort van bezoekers berekend. In de CFD simulatie is naast het HVAC systeem rekening gehouden met:

 • Interne warmtelast van bezoekers en overige
 • (directe) zonnestraling door glas
 • De glaseigenschappen, zoals reflectie en absorptie
 • Effect van beschaduwing d.m.v. een stralingsmodel