CFD voor brandveiligheid

CFD simulaties worden veelvuldig gebruikt voor brandveiligheid vraagstukken. Wij zijn gespecialiseerd in dergelijke simulaties en hebben veel kennis van de bijbehorende regelgeving en Fire Safety Engineering (FSE). Er zijn vele doelen waarvoor CFD wordt ingezet in dit vakgebied. Onder aan de pagina staan een aantal voorbeelden.

Een van de belangrijkste redenen voor het uitvoeren van een CFD simulatie is het aantonen van gelijkwaardigheid aan het bouwbesluit, (lokale) regelgeving en/of standaard (ontwerp)regels. Een gebouw of installatie dient aan strenge regels te voldoen met betrekking tot de brandveiligheid. De regels zijn echter niet altijd even praktisch of logisch. Door middel van CFD simulaties kan het effect van afwijkingen op deze regels op het brandveiligheidsniveau worden onderzocht. Dit kan op basis van prestatie-eisen of door middel van een vergelijk tussen het voorgestelde ontwerp en een ontwerp dat voldoet aan de regels.

Door het aantonen van gelijkwaardigheid kunnen onder andere de volgende voordelen worden behaald:

 • Een groter brandcompartiment
 • Besparing op (brandwerendheid) van de constructie
 • Besparing op installaties
 • Langere of minder vluchtroutes
 • Dichter op elkaar bouwen

Daarnaast zijn er nog een vele andere onderwerpen waar CFD simulaties voor worden ingezet:

 • Om de beschikbare vluchttijd te berekenen (ASET)
 • Voor het ontwerpen van ventilatiesystemen voor parkeergarages en tunnels
 • Voor het ontwerpen van trappenhuis (overdruk) en gang ventilatie
 • Om de stralingsdruk in de omgeving te berekenen, bijvoorbeeld op naburige percelen of tijdens het blussen van een plasbrand
 • Om de thermische belasting op constructies te berekenen, rekening houdend met het effect van bijvoorbeeld sprinklers of de beschikbaarheid van zuurstof
 • Ontwerpen van Rook- en warmteafvoer (RWA) systemen van atria/distributiecentra/winkelcentra/etc

CFD simulatie nodig voor jouw brandveiligheidsvraagstuk?

Besparing op de staalconstructie door het toepassen van een Rook- en warmteafvoer (RWA) installatie

Beschikbare vluchttijd bij brand in een kerk