Gebouwde omgeving

We bieden een integrale oplossing voor alle aspecten van de externe gebouwde omgeving, in grote lijnen: akoestiek, windklimaat en windbelasting.

Windhinderonderzoek

Windhinder en windgevaar kan met CFD simulaties inzichtelijk worden gemaakt en vervolgens worden beoordeeld aan de hand van de NEN 8100. Gedurende verschillende fases van het ontwerpen en bouwen van hoogbouw staan wij architecten, projectontwikkelaars, adviesbureaus en gemeenten bij met een windhinderonderzoek. Deze worden utigevoerd zowel tijdens schets-, voorlopig- als definitief ontwerp, maar ook voor bestaande bouw. Regelmatig wordt een vergelijking worden gemaakt tussen het windklimaat van de huidige- en nieuwbouwsituatie, om zo aan te tonen dat er geen verandering in het windklimaat optreedt, in de omgeving of bij omwonende. Indien gewenst ondersteunen we bij gesprekken met de gemeente of bij het optimaliseren/verbeteren van het windklimaat (denk hierbij aan het strategisch plaatsen van luifels, lamellen, schermen of beplanting).

Windbelasting

Het berekenen van de windbelasting is een essentieel onderdeel tijdens het ontwerpen van constructies en gebouwen. In de meeste gevallen wordt deze belasting berekend door gebruik te maken van de norm NEN-EN 1991-1-4. Deze norm gaat echter dat wind loodrechte aanstroomt, met een windsnelheid afhankelijk van de locatie en hoogte. Dit is echter lang niet altijd de praktijk en kan leiden tot zowel over- als onderschatting van de windbelasting. Door middel van CFD simulaties kan de te verwachten windbelasting met meer detail worden berekend. Dit voegt extra zekerheid toe maar kan ook kosten besparen zonder de veiligheid in gevaar te brengen. Wij passen dergelijke simulaties regelmatig toe voor bijvoorbeeld hoogbouw, schepen/off-shore, constructies gemonteerd op gebouwen zoals reclameletters, relingen, etc.

Geluid

Geluidsoverlast in stedelijke omgevingen is een toenemende zorg voor de autoriteiten. Er is een toenemende vraag van de overheid om aan te tonen dat de akoestische maatregelen die worden toegepast op bijvoorbeeld balkons/ramen/loggia's ook daadwerkelijk werken in het verminderen van het geluidsniveau. Met een combinatie van Ray-tracing en EEM kunnen we niet alleen stadsgeluid en effect van de maatregelen simuleren, maar ook de akoestiek van binnenruimtes. Dergelijke onderzoeken voeren we uit voor bijvoorbeeld gebouw akoestiek, stadsgeluid, verkeers/industrie lawaai, etc.

Verspreiding van vervuiling

Verspreiding van verontreinigende stoffen in de stedelijke omgevingen is een punt van zorg door de toenemende verstedelijking. Met CFD simulaties kan de verspreiding van vervuiling nauwkeurig worden berekend en de concentratie van vervuilende stoffen in de buurt van woonwijken worden bepaald. Dit inzicht is van cruciaal belang voor de gezondheid van mensen.