CFD voor de bouw

We bieden een integrale oplossing voor alle aspecten van de externe gebouwde omgeving, in grote lijnen: akoestiek, windklimaat en windbelasting.

Windklimaat: Windhinderonderzoek, Lawson criteria

Windhinder wordt beoordeeld met behulp van CFD simulaties om snel en nauwkeurig inzicht te geven in het windklimaat voor of tijdens een nieuwe ontwikkeling. We beoordelen de mate van hinder van voetgangers op criteria zoals die van Lawson. Gebieden die onveilig zijn of windhinder hebben, kunnen worden gesignaleerd en aangepakt door bomen, luifels, balkon balustrades etc. te plaatsen om de overlast te verminderen.

Windbelasting: Hoogbouw, gebouwen, bouwwerken, schepen etc.

Het beoordelen van windbelastingen in de gebouwde omgeving is essentieel voor de veiligheid. Hoogbouwontwerpen, afgemeerde schepen, uitrusting/constructies gemonteerd op hoge gebouwen zoals reclameletters of relingen zijn vaak ontworpen op basis van onrealistische windsnelheden die kunnen leiden tot zowel over- als onderschatting van windkrachten. Het ontwerpen van het gebouw/de constructies op basis van realistische windbelastingen verkregen uit CFD voegt een extra laag zekerheid toe en kan dus kosten besparen zonder de veiligheid in gevaar te brengen.

Geluid: Gebouw akoestiek, stadsgeluid, verkeers/industrie lawaai op gevels

Geluidsoverlast in stedelijke omgevingen is een toenemende zorg voor de autoriteiten. Er is een toenemende vraag van de overheid om aan te tonen dat de akoestische maatregelen die worden toegepast op balkons/ramen/loggia's ook daadwerkelijk werken in het verminderen van het geluidsniveau. Met een combinatie van Ray-tracing en EEM kunnen we niet alleen stadsgeluid en effect van de maatregelen simuleren, maar ook de akoestiek van binnenruimtes.

Verspreiding van vervuiling:

Verspreiding via de lucht van verontreinigende stoffen in stedelijke omgevingen is een punt van zorg voor de gezondheid. De nauwkeurige simulatie van de verspreiding van verontreinigende stoffen op en nabij gebouwen is van cruciaal belang voor het ontwerp en de evaluatie van gebouwen, vooral in stedelijke omgevingen. CFD kan een cruciale rol spelen bij het voorspellen van vervuilingsconcentraties en hun verspreiding, Hierbij kan CFD gebruikt worden om ontwerpideeën voor gebouwen te verifiëren om de concentratie van vervuilende stoffen in de buurt van woonwijken te voorkomen.

Bouw regelgeving: NEN-8100, NEN-1991

Toezichthouders publiceren normen voor windklimaat en windbelastingen waaraan de bouwontwikkelaars moeten voldoen. We hebben uitgebreide ervaring op dit gebied en kunnen ontwikkelaars helpen om ervoor te zorgen dat ze voldoen aan de gestelde eisen.