CFD voor de maritieme industrie

CFD simulaties kunnen een goede aanvulling zijn op geschaalde experimentele tests van schepen/constructies, waardoor betere inzichten worden verkregen tijdens het ontwerpproces.

Scheepsromp ontwerp, Vormoptimalisatie, Kalm water simulaties, sea-state simulaties, Zeewaardigheidsanalyse, Propeller instroomkarakteristieken:

Het ontwerpen van schepen heeft sterk geprofiteerd door het gebruik van CFD, of het nu gaat om scheepsrompontwerp voor kalm water of het ontwerpen van propellers om cavitatie te voorkomen. Het ontwerpen van scheepsrompen voor een ruige zee (sea state) is een opkomend gebied naarmate de vraag naar efficiƫntere schepen met minder weerstand en een lager brandstofverbruik groeit en de computerkracht en CFD-technieken toenemen.

Offshore bouwwerken, fluid-structure interaction, Golf-schip interactie, Digitale sleeptank, Windbelasting op schepen/bouwwerken:

Offshore-constructies voor olie- en gaswinning of voor het winnen van hernieuwbare energie vereisen een gedetailleerd begrip van de interactie van golven, wind en stroming met deze constructies. Bij zo'n hoog Reynoldsgetal zijn metingen vaak beperkt en daarom biedt CFD een aantrekkelijk alternatief om vitale parameters te verkrijgen die nodig zijn voor het technisch ontwerp.

Afmeren van schepen:

Afgemeerde schepen worden verankerd met trossen die zijn ontworpen om een bepaalde hoeveelheid kracht te weerstaan. Bij het ontwerpen van een afmeeropstelling zijn parameters zoals stroming, golven en windbelasting van belang om de totale kracht op het schip te verkrijgen. Conventioneel worden experimentele metingen op geschaalde schepen in een windtunnel gebruikt om windbelastingen op verschillende schepen te verkrijgen. Daarbij wordt echter geen rekening gehouden met de omgeving van het afgemeerde schip, wat kan leiden tot zowel over- als ondervoorspelling van windbelastingen. CFD kan worden gebruikt om het effect van de omgeving op het afgemeerde schip te berekenen om windbelastingen nauwkeuriger te berekenen.